Gimnazjum1

Kilka słów z historii  Gimnazjum nr 1 im. Zofii nałkowskiej w Wołominie

Powołane do życia 1 .09.1999 r.
Po tych wąskich korytarzach majestatycznym krokiem przechadzało się dwóch dyrektorów Zespołu Szkół nr 1:  p. Małgorzata Chacińska i obecny  dyrektor pan Krzysztof Milczarek. W ciągu tego czasu tymi samymi korytarzami biegały dwie wicedyrektorki- p. B. Pach – Płachta i ja ( Jolanta Mosak ) od 4 lat i kilku miesięcy. Od zawsze w tej szkole uczą : p. W. Bąk, p. I. Żebrowska. P. K. Parol, p. T. Jabłońska i ja – J. Mosak. Wszystkich nauczycieli młodszych stażem serdecznie witamy i cieszymy się, że są z nami.


Ślady w salach A, B, C, D, E, F, G, H , K pozostawiło 685 absolwentów. Niektórzy zapisali swoją obecność w kronikach szkoły pod ważnymi hasłami: finalistka konkursu przedmiotowego z języka polskiego, laureat 7 miejsca konkursu przedmiotowego z biologii, 2 finalistów konkursu wiedzy obywatelskiej. Naszą dumą jest ściana dyplomów na korytarzu , która przypomina o osiągnięciach wszystkich naszych uczniów. Autorką Logo Gimnazjum jest Dorota Nadaj – absolwentka r. szk. 2004/2005. Gimnazjum  w r.szk.  2003/2004 otrzymało  po wytężonej i ciężkiej pracy całej społeczności  tytuł „Szkoły z klasą”. 

15 maja 2006 r. Gimnazjum otrzymało imię pisarki - Zofii Nałkowskiej i sztandar ufundowany przez Radę Rodziców.

Cieszymy się, że wśród uczniów zawsze są  wielbiciele  teatru, przyjaciele przyrody, miłośnicy literatury,  poezji i piosenki, wielbiciele historii,  malarze i graficy,  pasjonaci  wędrówek górskich,  reprezentanci wielu dyscyplin sportowych i  naukowcy.
Moi drodzy, przed nami kolejne wyzwania. Moim marzeniem jest , aby o Gimnazjum nr 1 mówiło się tylko dobrze.

 

Jolanta Mosak

 

Najpierw, przeszło cztery dekady temu, rozpoczęła swą działalność szkoła podstawowa. W tym samym budynku uczyli się licealiści w I - i przez wiele lat jedynym w Wołominie - Liceum Ogólnokształcącym im. Wacława Nałkowskiego.

 
 
W końcu dwie placówki w jednym budynku nazwano zespołem szkół, a że uczniów przybywało i zrobiło się ciasno, klasy 1 - 4 szkoły podstawowej umieszczono w filii - osobnym budynku oddalonym dwie przecznice na wschód od macierzystego "punktu".
20 lat temu podstawówka otrzymała dumne imię marszałka Józefa Piłsudskiego.
1 września 1999 r. powołano Gimnazjum nr 1, które stało się częścią Zespołu Szkół na ul. Sasina. W czerwcu 2000 roku ostatni absolwenci szkoły podstawowej opuścili stare mury, odtąd szkoła podstawowa stała się samodzielną placówką w rozbudowanej filii a zespół szkół na ul Sasina tworzą teraz liceum i gimnazjum.
Dzień 15 maja 2006 r. na stałe wpisał się w historię naszej szkoły. Gimnazjum otrzymało imię Zofii Nałkowskiej oraz sztandar ufundowany przez Radę Rodziców.

Po więcej informacji o naszym gimnazjum zapraszamy na naszą stronę internetową http://www.g1wolomin.strefa.pl/!

Portal Edukacyjny Gminy Wołomin
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.