Rekrutacja dzieci 3 i 4-letnich do Przedszkola nr 5 im. Kota w butach na nowy rok szkolny 2015/2016

Portal

W załącznikach do pobrania:

1. Uchwała Rady Miejskiej nr V-15/2015 w sprawie kryteriów rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Wołomin

 2. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola -dla dzieci 3 i 4 letnich (3 strony)

 3. Oświadczenie dla osób samotnych (I etap rekrutacji)

 4. Oświadczenie dla rodzin wielodzietnych (I etap rekrutacji)

 5. Oświadczenia o spełnainiu kryteriów ustalonych w uchwale Rady Miejskiej  (II etap rekrutacji)

Wypełnione Wnioski wraz z załącznikami prosimy składać w przedszkolu od 6.03.2015 do 27.03.2015r. w godzinach od 9.00 - 16.00.

Prosimy o przygotowanie "Aktu urodzenia dziecka" i dowodu osobistego do wglądu.

Pliki
jpg uchwała RM 20150001.jpg 775,07 KB
doc Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola 3-4latki.doc 72,00 KB
doc Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.doc 25,50 KB
doc Oświadczenie dla rodziny wielodzietnej.doc 25,00 KB
doc Oświadczenia do kryteriów w II etapie rekrutacji.doc 49,50 KB

05.03.2015

Portal Edukacyjny Gminy Wołomin
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.