Przedszkole nr 10 - rekrutacja do przedszkola na nowy rok szkolny 2015/2016

Portal

Rekrutacja

Zapisy dzieci 5-letnich (urodzonych w 2010 roku), podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego, odbywać się będą w poszczególnych przedszkolach w terminie od 16.02.2015 r. do 27.02.2015 r.

Rodzice/ opiekunowie prawni powinni posiadać ze sobą dowód tożsamości i akt urodzenia dziecka, który należy okazać przy składaniu zgłoszenia.

Z dokumentami dotyczącymi rekrutacji można zapoznać się:

Na stronie internetowej Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie: 

http://zeasip.wolomin.pl/

http://zeasip.wolomin.pl/images/5_latki_2015-2016/roczne_przygotowanie_przedszkolne_2015-2016.pdf

Zapisy dzieci 3- i 4-letnich – odbywać się będą od 06.03.2015 r. do 27.03.2015 r.

Dokumenty do pobrania /Wzór - zgłoszenie do przedszkola dla dzieci 5 letnich./:

/ckfinder/userfiles/files/zgloszenia_do_przedszkola.pdf

Terminy

TERMINARZ NABORU DZIECI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI W GMINIE WOŁOMIN

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

1

Składanie przez Rodziców deklaracji dotyczących kontynuowania edukacji przedszkolnej dla dzieci już uczęszczających do danego przedszkola.Zapisy dzieci 5 letnich objętych obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

od 16.02.2015 do 27.02.2015

2

Powołanie Komisji Rekrutacyjnej.

02.03.2015

3

Składanie wniosków wraz z załącznikami dla dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkola.

od 06.03.2015 do 27.03.2015

4

Podanie do publicznej wiadomości listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów.

30.03.2015 godz.14.00

5

Ewentualne uzupełnianie wniosku przez rodziców kandydata o wymagane dokumenty.

do 13.04.2015

6

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

29.04.2015 godz. 17.00

7

Składanie wniosków do Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.

od 04.05.2015 do 11.05.2015

8

Rozpatrywanie odwołań przez Komisję Rekrutacyjną.

od 12.05.2015 do 18.05.2015

9

Składanie do Dyrektora Przedszkola odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.

od 19.05.2015 do 25.05.2015

10

Rozpatrywanie odwołań przez Dyrektora Przedszkola od decyzji Komisji.

od 26.05.2015 do 01.06.2015

 

 

20.02.2015

Portal Edukacyjny Gminy Wołomin
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.