Kontakt

Zespół Szkół Nr 4 im. Marynarki Wojennej RP z Oddziałami Integracyjnymi w Wołominie
ul. 1 Maja 19
05-200 Wołomin

Telefon / Fax:
(22) 776 42 51 / (22) 776 42 59 wewn.: 101
e-mail: sekretariat@zs4-wolomin.pl  
strona internetowa: www.zs4-wolomin.pl

W skład Zespołu wchodzą: 

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marynarki Wojennej RP z Oddziałami Integracyjnymi w Wołominie
Gimnazjum nr 4  im. Marynarki Wojennej RP z Oddziałami Integracyjnymi w Wołominie  

Portal Edukacyjny Gminy Wołomin
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.