Adres Zespołu Szkół nr 2 w Wołominie

Kontakt

Zespół Szkół nr 2 w Wołominie

Szkoła Podstawowa nr 2
im. Ignacego Łukasiewcza

Gimnazjum nr 2

adres: 05-200 Wołomin, Al. Armii Krajowej 81

tel / fax: (0-22) 787-59-43  

adaadres e-mail:zespol2@poczta.onet.pl

Portal Edukacyjny Gminy Wołomin
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.