Zespół Szkół nr 1

ZS nr 1 w Wołominie

 

W skład Zespołu Szkół nr 1 w Wołominie wchodzą:  
  • I Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Nałkowskiego w Wołominie 
  • Gimnazjum nr 1 im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie 
Siedzibą Zespołu Szkół jest budynek w Wołominie przy ulicy Mieczysława Sasina 33. 
 
Zespół działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku [tekst jednolity Dz. U. nr 256 z 2004 roku ze zmianami] i ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego [Dz. U. nr 12 poz.96] oraz na podstawie: 
  1. Uchwały nr III-73/99 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr l w Wołominie,
  2. Uchwały nr III-73/99 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum nr l w Wołominie,
  3. Uchwały nr XXXV-2/2002 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie przekształcenia I Liceum Ogólnokształcącego w Wołominie,
Portal Edukacyjny Gminy Wołomin
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.