Szkoła Podstawowa nr 7

Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Królowej Jadwigi

Ul.Poprzeczna 6

05-200 Wołomin

tel./fax (22) 776-42-21 

https://sp7wolomin.edupage.org

 

Oferta naszej szkoły

 

Proponujemy naukę w bardzo dobrych  warunkach, w miłej i serdecznej atmosferze, przyjaznej każdemu dziecku.

 

                                           Nasze atuty to:

  •     budynek szkolny:


- nowy, ładny, przestronny, 
- ogrodzony, z miejscami parkingowymi przed szkołą, 
   położony z dala od ruchliwej ulicy;

  •    sale lekcyjne:


- duże, widne, czyste, 
- dla klas I - III - o właściwie zagospodarowanej przestrzeni, 
   sprzyjającej realizacji idei nauczania zintegrowanego;

  •    pracownie przedmiotowe:


- polonistyczne,
- matematyczne,
- przyrodnicze,
- języka angielskiego,
- muzyczna,
- plastyczna,
- techniczna,
- informatyczna dla klas IV - VI,
- informatyczna dla klas I - III;


- wysoko wykwalifikowana -  w większości nauczyciele 
   mianowani i dyplomowani,
- stale i systematycznie doskonali się  poprzez udział 
   w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych, organizowanych 
    przez instytucje oświatowe oraz zdobywa nowe kwalifikacje,
- wysokie wyniki nauczania i liczne osiągnięcia uczniów;


- na wszystkich poziomach nauczania,
- możliwość prowadzenia zajęć specjalistycznych 
  w pracowniach:
         
- pracownia polisensoryczna,
          - pracownia integracji sensorycznej;

  •   wspomaganie procesu 

        dydaktyczno-wychowawczego: 


- opieka pedagoga szkolnego,
- opiekapsychologa szkolnego,
- opieka logopedy,
- opieka pielęgniarska,
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:prowadzone 
  we wszystkich klasach I - III; w klasach IV-VI: z jęz. polskiego
   i matematyki,
- zajęcia reedukacyjne dla uczniów posiadających deficyty
    rozwojowe,
-biblioteka szkolna;

  •   opieka nad dziećmi:

 
- świetlica szkolna,
- stołówka szkolna;


- kompleks boisk,
- nauka pływania na pobliskim basenie dla klas III;

 

- umożliwiają rozwój zainteresowań uczniów (koło: teatralne,  
   ekologiczne, informatyczne, sportowe, muzyczne i inne);
- wspomagają uczniów w nauce (zajęcia wyrównawcze, reedukacja)

  •     organizacja wycieczek:

 

- organizowanie wielu wycieczek krajoznawczych
   (jednodniowych i kilkudniowych),
- organizowanie wyjazdów do warszawskich teatrów, kin,
   muzeów, galerii,
- organizowanie wyjazdów na "zielone szkoły";

  •  różnorodne działania i inicjatywy:

 
- realizacja ścieżek edukacyjnych,
- opieka nad pomnikiem Prymasa Tysiąclecia,
- udział w akcjach charytatywnych,
- udział w programie Comenius „Uczenie się przez całe życie”
- udział w międzynarodowych partnerskich projektach szkół;
- udział w międzynarodowych projektach eTwinningowych (Europejska Odznaka Jakości za projekt "Time Machine");

Zapraszamy do naszej szkoły!

Tu warto się uczyć!

Portal Edukacyjny Gminy Wołomin
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.