Historia Przedszkola nr 10

Historia Przedszkola Nr 10 im. Misia Uszatka

Historia naszej placówki rozpoczęła się 10 października 1989 roku, kiedy zostaje powołane jako Państwowe Przedszkole nr 10 przy ul. Świerczewskiego 56. Obowiązki dyrektora placówki obejmuje wówczas Teresa Wosińska - nauczycielka Państwowego Przedszkola Nr 7, która pełniła tę funkcję przez 25 lat, do momentu przejścia na emeryturę.

Budynek nowej placówki został oddany do użytku 16 grudnia 1989roku a 1 marca 1990roku dokonano uroczystego otwarcia placówki. Przedszkole posiadało wówczas cztery oddziały zmianowe, które zakończyły swoją działalność z końcem roku szkolnego.

Od dnia 1 września 1990 roku w murach naszej placówki zagościły dzieci w wieku 3 - 6 lat w czterech, bardzo licznych bo ponad 35 osobowych, grupach a 29 października 1990 rokuksiądz Mieczysław Jańczak – proboszcz parafii św. Józefa Robotnika w Wołominie, odprawił na terenie placówki  Mszę Świętą, podczas której dokonał jej poświęcenia.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty w dniu 7 września 1991 roku, Państwowe Przedszkole nr 10 zyskuje miano przedszkola publicznego, a jego organem prowadzącym  staje się Gmina Wołomin.  Nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Mazowiecki. Przedszkole jest ustawowo zobowiązane do prowadzenia bezpłatnego nauczania i wychowania w ramach realizacji treści podstawy programowej, która przygotowuje dzieci do podjęcia przyszłej roli ucznia.

Bardzo duże zainteresowanie rodziców naszym przedszkolem spowodowało, że przebudowano pokój nauczycielski i sąsiadujący z nim gabinet metodyczny tworząc w ten sposób kameralną salę, w której od 1 września 1994 roku zaczęły działać  dwa dodatkowe oddziały ,,zmianowe” dla dzieci sześcioletnich. Przedszkole stało się więc palcówką sześciodziałową. W tym czasie też dyrektor i personel przedszkola przeprowadzili wśród rodziców i dzieci ankietę, w której zadano pytanie „Kto ma zostać patronem naszego przedszkola?”. Odpowiedź była jednoznaczna – Miś Uszatek. Tak więc, zgodnie z decyzją większości, 25 stycznia 1995 roku najpierwzostaje  powołana w przedszkolu „Akademia Misia Uszatka” (członkami powołanej ,,Akademii” zostają uroczyście mianowane dzieci i personel przedszkola) a 4 marca 1995 roku przedszkole oficjalnie otrzymuje imię Misia Uszatka, postaci stworzonej przez pisarza Czesława Janczarskiego i ilustratora Zbigniewa Rychlickiego.  Odtąd jego pełna nazwa brzmi: Przedszkole Nr 10 im. Misia Uszatka w Wołominie, al. Armii Krajowej 56.

W marcu 2008 roku  nasze Przedszkole Nr 10 przystąpiło do Klubu Przyjaciół Misia Uszatka, który zrzesza przedszkola z całej Polski noszące to imię. Corocznie jego przedstawiciele biorą  udział w Ogólnopolskich Konferencjach Przedszkoli im. Misia Uszatka,  które za każdym razem odbywają się w innym mieście Polski. Celem konferencji jest integracja placówek przedszkolnych połączona z wymianą doświadczeń, promocją placówek i ich działań w środowisku ogólnopolskim. 9 kwietnia 2011 roku  odbyła się  w Wołominie V Ogólnopolska Konferencja Przedszkoli im. Misia Uszatka pod hasłem  ,,Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez kontakt z przyrodą”. Organizatorem i gospodarzem Konferencji było Przedszkole Nr 10 a przedsięwzięciu patronował Burmistrz Wołomina – Ryszard Madziar.

Obecnie Przedszkole Nr 10 im. Misia Uszatka posiada pięć oddziałów przystosowanych dla dzieci od 3 - 6 roku życia. Naszym atutem  jest bardzo dobrze wykwalifikowana kadra i personel wspomagający, którzy zapewniają dzieciom najlepszą edukację, opiekę i pomoc w pokonywaniu trudności.Bogaty i profesjonalnie prowadzony program naszego przedszkola stwarza możliwości rozwoju wszystkim naszym wychowankom - każdemu we własnym indywidualnym rytmie.

W pracy dydaktycznej wykorzystywane są  m.in. takie metody jak:  „Klucz do uczenia się…” Lwa Wygotskiego, „Dziecięca matematyka” – Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej, Program Terapii Ręki (PTR) - funkcjonalne podejście do rozwoju małej motoryki ręki, program komputerowy „KidSmart- z przedszkola w cyfrowy świat”, „Gimnastyka twórcza” Kniessów, Orffa i Labama,  „Ruch rozwijający” Weroniki Sherborne, „Kinezjologii edukacyjnej” P. Dennisona, pedagogiki zabawy „Klanza” oraz elementy metody Marii Montessori, bajkoterapii, twórczego myślenia, dramy.

Wychowankowie uczestniczą także m. in. w lekcjach bibliotecznych, w lekcjach muzealnych w Muzeum Zofii Nałkowskiej, współpracujemy także z Politechniką Warszawską – zajęcia w przedszkolu prowadzone są przez studentów.

Obecnie dyrektorem przedszkola jest Pani Maria Wypych, która objęła tę funkcję 1 września 2014 roku.  

 

 


Portal Edukacyjny Gminy Wołomin
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.