Historia

             Nasze przedszkole ma już 46 lat. A wszystko zaczęło się w 1966 roku. Początki działalności organizacyjnej związane są z osobą pani Henryki Maciejewskiej, która natychmiast nawiązała owocną współpracę z dyrekcją Zakładów Stolarki Budowlanej w Wołominie. Placówka otrzymała lokal mieszkaniowy na parterze bloku nr 3 przy ul. Zakładowej. Dwa pokoje przeznaczono do zajęć z dziećmi, jeden na szatnię oraz maleńką kuchnię. Wówczas przedszkole było jednooddziałowe (3-6 latki). Pierwszą nauczycielką była pani Sabina Długołęcka (obecnie Roszkowska). Po roku funkcjonowania, dzięki pomocy Spółdzielni Mieszkaniowej, placówka powiększyła się o dodatkowe lokale. Zakład Stolarki Budowlanej przeprowadził gruntowny remont, którego pokrył koszty. W taki sposób Przedszkole nr 6 na oś. Słoneczna zajmowało odtąd część parteru bloku mieszkalnego nr 3. Powiększyło się tez grono pedagogiczne. W ro-ku szk.1967/68 obok Sabiny Roszkowskiej pracowały: Anna Wojtkowska i Alicja Mikowiec. Rok później doszły: Zofia Jendrychewicz ( obecnie Bodzon) i Zofia Michalak.

           Z końcem roku szk. 1972/73 pani Maciejewska obarczona licznymi obowiązkami (kierownik, wizytator metodyczny), rezygnuje z pełnienia obowiązków kierownika, a na swoje miejsce wysuwa władzom oświatowym kandydaturę pani Bożeny Szczęsnej.

           W latach 1973 – 80 przeważały w przedszkolu dzieci pracowników Stolarki, dlatego przedszkole otrzymywało od zakładu wszelką pomoc w organizowaniu warunków wychowania i nauczania: udostępnienie świetlicy na wszelkie uroczystości przedszkolne, autokarów na wycieczki itp. W latach 80-tych do grona pedagogicznego doszły: Władysława Jaworska, Jolanta Świerszcz  i Danuta Piłczyńska.

          1 września 1999r. stanowisko dyrektora objęła pani mgr Małgorzata Szcześniak, która szybko rozpoczęła starania o generalny remont. Udało się. Rok szkolny 2000/01 rozpoczął się w zmodernizowanym, nowoczesnym i estetycznie wyposażonym przedszkolu. Zadbano także o wymianę sprzętu w ogrodzie.

          Rok szkolny 2003/04 przedszkole rozpoczyna w nowym lokalu przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 na oś. Niepodległości.  Z dniem 1 września 2004r. przedszkole powiększa się o dwa oddziały i staje się jedyny przedszkolem w rejonie dwóch wielkich wołomińskich osiedli mieszkaniowych.  

          Dnia 22 czerwca 2006r nasze przedszkole obchodziło bardzo doniosłą uroczystość. Z okazji 40 lecia istnienia zostało mu nadane imię ,,Bajka”.

          Od 1. września 2010 roku dołączyła do nas również nowa grupa dzieci, dzięki adaptacji części stołówki należącej do Zespołu Szkół Nr 3. Od tego momentu nasze przedszkole stało się przedszkolem pięciooddziałowym, w skład którego wchodzą grupy: gr. I (3- latki) KRASNALE, gr. II (3, 4-latki) MISIE, gr. III (4-latki) SMERFY, gr. IV (5-latki) PLASTUSIE i gr. V (6-latki) ELFY).

Portal Edukacyjny Gminy Wołomin
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.