Zespół Szkół w Ossowie

W skład Zespołu Szkół w Ossowie wchodzą: 

  • Szkoła Podstawowa im. ks. Ignacego Skorupki 
  • Gimnazjum

Placówka mieści się na polach Bitwy Warszawskiej z 1920 r., w pięknym, naturalnym środowisku. Stanowi centrum mającego tu powstać parku krajobrazowo-kulturowego.

Nasza szkoła jest przyjazna uczniom. Pragniemy, by czuli się w niej bezpiecznie, uczymy właściwych zachowań w różnych sytuacjach życiowych. W rodzinnej atmosferze stwarzamy odpowiednie warunki do pracy i nauki.

Najważniejsze dla nas wartości to:

  • uczciwość
  • szacunek i tolerancja
  • wrażliwość na ludzką krzywdę

  

Portal Edukacyjny Gminy Wołomin
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.